مدارک سفارت ویتنام

مدارک سفارت ویتنام

مدارک مورد نیاز سفارت ویتنام

چهار‌شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۳:۵۰ ۰ نظر  بازدید

مدارک مورد نیاز سفارت ویتنام

نیاز به حضور مسافر در سفارت نیست.

اصل پاسپورت امضا شده با حداقل 6 ماه اعتبار از پایان سفر و 2 صفحه خالی رو به روی هم.

دو قطعه عکس 4*6 با زمینه سفید، مستقیم، رو به دوربین و در هیچ پاسپورت یا ویزای قبلی استفاده نشده باشد.


دیدگاه خود را بیان کنید