مدارک سفارت کانادا

مدارک سفارت کانادا

مدارک مورد نیاز سفارت کانادا

چهار‌شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۹:۰۳ ۰ نظر  بازدید

مدارک مورد نیاز سفارت کانادا

 • برای افراد بین ۱۴ سال تا ۷۹ سال انگشت نگاری در یکی از دفاتر کنسولگری کانادا (خارج از ایران الزامیست(.
 • تمام مدارک فارسی جهت ارائه به سفارت کانادا باید به زبان انگلیسی ترجمه شوند.
 • تمام کپی ها در سایز A4 و یک رو گرفته شوند.
 • اصل پاسپورت امضاء شده با حداقل ۱ سال اعتبار از تاریخ سفر و ۲ صفحه خالی رو به روی هم
 • اصل پاسپورت های قدیمی
 • اصل کارت ملی
 • اصل شناسنامه ها
 • اصل سند ازدواج ( در صورت همسفر بودن با همسر)
 • دو قطعه عکس جدید ۴ / ۵ * 5/3 رنگی با زمینه سفید ، مستقیم رو به دوربین ، ۸۰ درصد عکس صورت باشد و در هیچ پاسپورت یا ویزای قبلی استفاده نشده باشد.
 • اصل کارت نظام وظیفه

مدارک شغلی:

 • پزشکان : پروانه مطب ، کارت نظام پزشکی با حکم کارگزینی و ۳ فیش حقوقی آخر با مهر + لیست پرداخت مالیات و پرداخت بیمه کارکنان
 • وكلا: پروانه و دفترچه وکالت
 • کارمندان دولتی: حکم کارگزینی با مهر + ۳ فیش حقوقی آخر یا مهر + گواهی اشتغال به کار روی سر برگ با ذکر نام مشخصات و شماره پاسپورت و سمت و تاریخ شروع به کار و میزان حقوق و موافقت با مرخصی با ذکر سفر به کانادا و نام و مشخصات صادر کننده نامه و اطلاعات تماس کامل شرکت به سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان.
 • کارمندان شرکت های خصوصی: گواهی اشتغال به کار روی سربرگ با ذکر مشخصات و شماره پاسپورت و سمت و تاریخ شروع به کار و میزان حقوق و موافقت با مرخصی و نام و مشخصات صادر کننده نامه و اطلاعات تماس کامل شرکت به سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان +۳ فیش حقوقی آخر با مهر.
 • کسبه : جواز کسب یا کارت مباشرت (در صورت داشتن کارت مباشرت اصل جواز کسب الزامی است.) + قبض پرداخت مالیات ۳ سال آخرو فیشهای پرداختی و لیست پرداخت بیمه کارکنان
 • اعضای هیات مدیره شرکت ها: روزنامه رسمی آگهی تاسیس و آخرین تغییرات + گواهی اشتغال به کار با مشخصات بالا + لیست پرداخت مالیات و پرداخت بیمه کارکنان + نامه تمکن بانکی شرکت و ریز پرینت ۴ ماهه آخر به لاتین که در کمتر از ۲ هفته اخیر صادر شده باشد.
 • سازندگان ساختمان: پروانه ساختمان با پایان کار
 • موجر: اجاره نامه معتبر با کد رهگیری + سند املاک مربوطه
 • بازنشستگان: حکم بازنشستگی و آخرین حکم افزایش حقوق + ۳ فیش حقوقی آخر با مهر
 • اساتید و اعضا هیات علمی دانشگاه: گواهی اشتغال به کار با مشخصات بالا + حکم کارگزینی با مهر+ ۳ فیش حقوقی آخر با مهر
 • دانشجویان و دانش آموزان: گواهی اشتغال به تحصیل در سال تحصیلی جاری یا ثبت نام سال آینده
 • سند ملک و ستد اتومبیل

مدارک مالی:

 • نامه تمکن به انگلیسی + گردش ۴ ماه آخر همان حساب به انگلیسی با مهر و امضاء بانک صادر شده در کمتر از ۲ هفته اخیر و مدارک دیگر مالی شامل سهام یا اوراق بهادار ( به ازای هر نفر حداقل ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان )
 • در صورتیکه فرزند زیر ۱۸ سال بدون یکی از والدین سفر می کند، رضایت نامه محضری از هر کدام از والدین که در سفر نیستند، الزامی است.
 • تکمیل فرم مشخصات فردی و خانوادگی کانادا به صورت دقیق و کامل.
 • در صورتیکه متقاضی امکان ارائه دعوتنامه داشته باشد : دعوتنامه شامل مشخصات میزبان و متقاضی ، نسبت ، دلیل سفر متقاضی، آدرس و تلفن میزبان، مدت.

دیدگاه خود را بیان کنید